3D显微镜的种类

2021-08-12 11:48:49 377

1.依据机器的尺度,有:台式金相显微镜、卧式金相显微镜、立式金相显微镜和便携式金相显微镜(手持式金相显微镜或现场金相显微镜)。


  2.按结构可分为:一般金相显微镜和倒置金相显微镜。


  3.依据工作台的尺度,有:大平台金相显微镜和一般金相显微镜。


  4.依据光源,有:卤素灯金相显微镜,红外光金相显微镜和白炽灯金相显微镜。


  5.依据目数,有:单目金相显微镜、双目金相显微镜和三目金相显微镜。


  6.依据光源的照明方法,有:反射式金相显微镜(也称滴射式金相显微镜)和透反射式金相显微镜。


  7.按调查方法分类包含:目视金相显微镜和视频金相显微镜。


  8.依据其功用,可分为偏振光金相显微镜、暗场金相显微镜、微分干涉金相显微镜和相差金相显微镜。