3D显微镜的种类

2021-07-29 15:14:00 549

1.根据机器的尺寸,有:台式金相显微镜、卧式金相显微镜、立式金相显微镜和便携式金相显微镜(手持式金相显微镜或现场金相显微镜)。


2.按结构可分为:普通金相显微镜和倒置金相显微镜。


3.根据工作台的尺寸,有:大平台金相显微镜和普通金相显微镜。


4.根据光源,有:卤素灯金相显微镜,红外光金相显微镜和白炽灯金相显微镜。


5.根据目数,有:单目金相显微镜、双目金相显微镜和三目金相显微镜。


6.根据光源的照明方式,有:反射式金相显微镜(也称滴射式金相显微镜)和透反射式金相显微镜。


7.按观察方式分类包括:目视金相显微镜和视频金相显微镜。


8.根据其功能,可分为偏振光金相显微镜、暗场金相显微镜、微分干涉金相显微镜和相差金相显微镜。